QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠI HOÀNG HÀ

Với mọi đơn hàng, chúng tôi đều xử lý theo một quy trình làm việc giống nhau. Trước khi ký hợp đồng, chúng tôi sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho khách hàng để kiểm xem năng lực của chúng tôi có đáp ứng nhu cầu khách hàng không. Tiếp tới chúng tôi triển khai hợp đồng theo yêu cầu và bàn giao khách hàng.

Tư Vấn & Thiết Kế

Công ty Cổ phần Đại Hoàng Hà tiếp nhận yêu cầu và lấy mẫu sản phẩm (nếu có).

Báo Giá & Thủ Tục

Công ty Cổ phần Đại Hoàng Hà báo giá và tiến hành thống nhất hợp đồng & ký kết.

Sản Xuất

Công ty Cổ phần Đại Hoàng Hà sản xuất theo yêu cầu của khách hàng .

Kiểm tra & Bàn Giao

Kiểm tra chất lượng và giao hàng đến khách hàng.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BAO BÌ ĐẠI HOÀNG HÀ

Với mọi đơn hàng, chúng tôi đều xử lý theo một quy trình làm việc giống nhau. Trước khi ký hợp đồng, chúng tôi sẽ tư vấn kỹ lưỡng cho khách hàng để kiểm xem năng lực của chúng tôi có đáp ứng nhu cầu khách hàng không. Tiếp tới chúng tôi triển khai hợp đồng theo yêu cầu và bàn giao khách hàng.

Tư Vấn & Thiết Kế

Đại Hoàng Hà tiếp nhận yêu cầu và lấy mẫu sản phẩm (nếu có).

Báo Giá & Thủ Tục

Đại Hoàng Hà báo giá và tiến hành thống nhất hợp đồng & ký kết.

Sản Xuất

Đại Hoàng Hà sản xuất theo yêu cầu của khách hàng .

Kiểm tra & Bàn Giao

Kiểm tra chất lượng và giao hàng đến khách hàng.