Công ty Cổ phần Đại Hoàng Hà
 Trụ sở chính 
 Địa chỉ: B8/36 Hưng Nhơn, Ấp 2, Xã Tân Kiên,                                Huyện Bình Chánh
 Email: hotro.daihoangha@gmail.com
 Website: daihoangha.com